Onzekerheid emissies afval, voor stortplaatsen, AVI's en gft-afval-verwerking

In dit rapport worden voor stortplaatsen (IPCC-sector 6A; ER-werkveld 13), afvalverbrandingsinstallaties (IPCC-sector 6C en opgenomen in IPCC-sector 1A1a other fuels; ER-werkveld 66) en gft-afval-verwerking (IPCC-sector 6D; ERwerkveld 47) de onzekerheden bepaald voor de broeikasgasemissies. Deze onzekerheden gelden vanaf het monitoringsjaar 2012 waarvan de emissies bepaald zijn op basis van IPCC 1996. De onzekerheden van emissies worden, conform IPCC 2006, gebruikt om prioriteit aan te brengen in verbeteropties van de verschillende methodieken om emissies te bepalen. Emissies met een grotere gecombineerde onzekerheid en hoeveelheid van emissies krijgen een hogere prioriteit.

Datum rapport
1 februari 2014
Auteur
Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving (RWS, WVL)
Uitgever
RWS, WVL.
Annotatie
46 p.,
bijl., tab., 
ISBN 9789491750069 
[E14-0012]
Documentnummer
588326