Landbouwpraktijk en waterkwaliteit in Nederland : achtergrondinformatie periode 1992-1997 voor de landenrapportage EU-nitraatrichtlijn

Geeft een overzicht van de landbouwpraktijk en de grond- en oppervlaktewaterkwaliteit in Nederland in met name de periode 1992-1997. Het levert het basismateriaal voor het onderdeel "resultaten controleprogramma's" in de rapportage die de Nederlandse overheid aan de Europese Commissie dient toe te sturen in het kader van de EU-Nitraatrichtlijn. De resultaten van de controleprogramma's moeten een indruk geven van de effectiviteit van het Nederlandse actieprogramma ter uitvoering van de EU-nitraatrichtlijn.

Datum rapport
1 januari 2000
Auteurs
Fraters, B., Latour, P., Swertz, O.C.
Auteur
Rijksinstituut voor Volkgezondheid en Milieu (RIVM); Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS); Ministerie van Verkeer en Waterstaat Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RWS, RIZA)... [et al]; B. Fra...
Uitgever
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).
Annotatie
128 p. 
fig., tab.
(RIVM rapport ; 718201003)
Begeleiding door de interdepartementale overleggroep, namens het Ministerie van Verkeer en Waterstaat: J. Coppoolse en O. van der Velde
Met Engelse samenvatting
Met lit. opg.
Documentnummer
103385