Kleidijken en groene dijken in de Westerschelde : voorspelling ligging schorranden in 2050 t.b.v. de aanleg van kleidijken/groene dijken

Onderzoek naar de stabiliteit van de schorrand van acht gebieden. Doel van het onderzoek is het vaststellen van de huidige stabiliteit en het maken van een voorspelling van de ligging van de schorrand in 2050. Mede op basis van deze informatie kan worden beslist of aanleg mogelijk is en welke lengte de kleidijk kan krijgen.

Datum rapport
1 januari 2001
Auteurs
Kornman, B.A., Schouwenaar, A.
Auteur
Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Kust en Zee (RWS, RIKZ); B.A. Kornman, A. Schouwenaar
Uitgever
RWS, RIKZ.
Annotatie
17 p. 
ill.
RIKZ rapport RIKZ/2001.038
In opdracht van Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Zeeland, Projectbureau Zeeweringen (RWS,ZL)
Met lit. opg.
Documentnummer
192616