Nota, bevattende gegevens betreffende den eventueelen bouw van een schutsluis bij Kuinre

Beschouwing van het belang van de haven van Kuinre voor de binnen- en buitenscheepvaart in de loop der tijd en na drooglegging van de Noordoostpolder in verband met een mogelijke toegangssluisverbinding naar de betreffende polder. De intensiteit van de binnenvaart op de rivieren Linde en Tjonger is te laag, terwijl de vaarroutes via Lemmer en Vollenhove voldoende zijn voor de bereikbaarheid van de polder en IJsselmeer, zodat een extra toegangssluis wordt afgeraden.

Datum rapport
1 januari 1941
Auteur
[Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat], Dienst der Zuiderzeewerken (RWS, ZZW)
Annotatie
6, 30 p.
5 bijl.
(Nota / ZZW ; 145)
Bevat ook: Enkele hoofdpunten, betrekking hebbende op den eventueelen bouw van een toegangssluis naar den Noordoostelijken polder te Kuinre / V. de Blocq van Kuffeler.
Documentnummer
47564