Een aanzet tot een ecologisch beoordelingssysteem voor de Rijkswateren ten behoeve van de Kaderrichtlijn Water

Datum rapport
1 januari 2002
Auteurs
Berg, M. van den, Kranenbarg, J., Molen, D. van der, Reeze, B., Wolfstein, K.
Auteur
Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RWS, RIZA); D. van der Molen, M. van den Berg, J. Kranenbarg, B. Reeze, K. Wolfstein
Uitgever
RWS, RIZA.
Annotatie
43 p. 
fig., tab.
(RIZA werkdocument ; 2002.123X)
Met lit. opg.
Documentnummer
237294