Marktverkenning biomassareststromen hout uit landschap

Hout uit het landschap wordt nu vooral voor energieproductie (elektriciteit en warmte) ingezet. Het is niet eenvoudig dit hout hoogwaardiger in te zetten onder meer door de relatief lage kwaliteit, de geringe uniformiteit en de geringe volumes. Dit rapport schetst een beeld van de huidige afzet van houtige biomassa uit landschap. Voorts wordt een classificatie geschetst van houttoepassingen naar functionaliteit en wordt ingegaan op de toepassing van hout als zaaghout, vezeltoepassingen, monomere toepassingen en energie-toepassingen. Tenslotte schetst het rapport een handelingsperspectief voor producenten, verwerkers en afnemers van hout uit landschap en betrokken overheden om te komen tot duurzamere toepassingen van dit hout.

Datum rapport
1 maart 2020
Auteurs
Elbersen, H.W., Lerink, B.J.W., Spijker, J.H., Vural Gursel, I.
Auteur
J.H. Spijker, H.W. Elbersen, I. Vural Gursel, B.J.W. Lerink ; Wageningen University Research (WUR)
Uitgever
WUR.
Annotatie
42 p. 
bijl., ill.
Met lit.opg
Met ref.
Rapport 2991
ISSN 1566-7197 [15667197]
In opdracht van en gefinancieerd door Rijkswaterstaat Infrastructuur en Milieu (RWS)
Documentnummer
899036