Voorloopige nota betreffende verlandingsmogelijkheden in de zuidwestelijke en noordelijke wateren van Nederland

Datum rapport
1 januari 1942
Uitgever
Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Benedenrivieren (RWS, BER).
Annotatie
32 p.
30 cm
Met voetnoten. - Met 10 bijlagen. - Omslagtitel Verlandingsmogelijkheden langs de Nederlandsche kust
Documentnummer
228929