De migratie van zeeforel in Nederland

De afgelopen jaren is op verschillende manieren gewerkt aan het herstel van zalmpopulaties in de Rijn. In de zijrivieren, die eerst geschikt zijn gemaakt om te kunnen fungeren als paai- en opgroeigebied, is op grote schaal visbroed uitgezet om zo weer een populatie te kunnen opbouwen van de typische Rijnzalm. Tegelijkertijd wordt gewerkt aan het herstel van vrije migratieroutes vanuit zee naar de paaigronden. Door het RIZA is onderzoek verricht naar de trekroutes van zalm en zeeforel. Doel van het onderzoek was te achterhalen welke migratieroutes gevolgd worden en welke obstakels de vissen op deze routes tegenkomen. Op grond hiervan kan vervolgens gericht aan een verder herstel van de trekroutes gewerkt worden.

Datum rapport
1 januari 2001
Auteurs
Breukelaar, A.W., Vaate, A. bij de
Auteur
Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RWS, RIZA) ...[et al.]; A. bij de Vaate, A.W. Breukelaar ...[et al.]
Uitgever
Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RWS, RIZA).
Annotatie
176 p.
ill.
(RIZA rapport ; 2001.046)
(Project migratie zeeforel)
Onderzoek in opdracht van het Nederlands Zalmoverleg, onder begeleiding van de Commissie Visintrek (COVISI)
Met samenvatting
Met lit. opg.
ISBN 9036954037
Documentnummer
142