WCAG 2.1 AA rapport voor Rijkswaterstaat

Het toegankelijkheidsonderzoek naar Rijkswaterstaat is afgerond op woensdag 29 december 2021. Dit onderzoek laat zien in hoeverre deze op dit moment voldoet aan de internationaal geaccepteerde toegankelijkheidsrichtlijnen (WCAG 2.1).

Datum rapport
29 december 2021
Uitgever
Accessebility (W3C). In opdracht van Rijkswaterstaat (RWS)