Evaluatie circulaire economie in RWS-projecten : leerervaringen en dilemma s voor bredere toepassing van CE uit een vijftal projecten

Sinds het afgelopen jaar is en wordt er ervaring opgedaan met circulaire economie en een aantal specifieke deelvraagstukken in projecten. Van deze projecten kunnen we leren door ze te evalueren en de kennis en ervaringen op te halen en te delen. Het gaat om de volgende projecten: 1. Circulair viaduct (N18) 2. Reevesluizencomplex, circulair ontwerp 3. InnovA58, circulaire planuitwerking 4. Sluis Terneuzen, sloop en hergebruik kantoorgebouw 5. Materialenpaspoort, casestudy Beatrixsluis Ook wil RWS leren van de ervaringen en een aanpak van evalueren ontwikkelen die breder is te gebruiken, bij de projecten die nog gestart worden. Het gaat daarbij zowel om kennis en ervaring op organisatorisch (inhoudelijk, processen) als persoonlijk (competenties, gedrag) niveau. Het doel van de evaluatie is om per project maar ook generiek te kunnen bepalen: • Wat kunnen we leren van deze praktijkervaringen? • Wat kan al worden opgeschaald, is breder toepasbaar? • Wat zijn nieuwe kennisvragen of vervolgissues om nader te onderzoeken? • Tegen welke dilemma’s en belemmeringen lopen we aan? De voorliggende rapportage beschrijft het proces en de resultaten van de evaluatie.

Datum rapport
28 juni 2018
Auteurs
Heijink, E.
Auteur
E. Heijink ; Arcadis
Uitgever
Arcadis.
Annotatie
61 p. 
ill.
In opdracht van Rijkswaterstaat (RWS)
Rapportnr.: 079836014 B
Documentnummer
786614