Evaluatie verbod op gratis plastic tassen 2020 en 2021

Vanaf 1 januari 2016 is in Nederland een verbod van kracht op het gratis verstrekken van plastic draagtasjes. Lidstaten in de EU zijn verplicht het gebruik van (lichte) plastic tasjes te verminderen, om zwerfvuil tegen te gaan en verspilling van grondstoffen te voorkomen. Nederland heeft als EU-lidstaat een rapportageverplichting van het aantal plastic draagtassen dat in Nederland op de markt is gebracht. In deze evaluatie is er een representatieve schatting gedaan van het aantal plastic draagtasjes dat in 2020 en 2021 in Nederland op de markt is gebracht.

Voor deze evaluatie is de methodiek toegepast die ook bij de voorgaande meting is gebruikt. De methode komt neer op het per branche bepalen van het aantal draagtassen dat men uitgeeft, en vervolgens het optellen van de branchetotalen. De berekening per branche bestaat uit de totale omzet, gedeeld door de gemiddelde kassabon en vermenigvuldigd met het aandeel klanten dat een (type) draagtas meeneemt. In het rapport wordt nader ingegaan op de uitkomst van de evaluatie en wordt er een korte reflectie geven op de uitkomsten en de invloed van de coronamaatregelen die in 2020 en 2021 golden.

Datum rapport
1 juni 2022
Auteurs
Hilhorst, E., Nordeman, R., Vegt, D. van der
Uitgever
I&O Research. In opdracht van Rijkswaterstaat
Documentnummer
Rapportnummer 2022/135