Oosterschelde [kaart] : schema's eb- en vloedscharen 1799 - 1860

Datum rapport
1 januari 1860
Auteur
Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Benedenrivieren
Uitgever
s.n..
Annotatie
krt.
Schaal 1:100000
Blad no. 5024 B 4
Documentnummer
328766