De Rotterdamsche Waterweg 1914 : historisch overzicht tot het midden der 19e eeuw

Datum rapport
1 januari 1914
Auteur
[Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat (RWS), Arrondissement Rotterdamsche Waterweg]
Uitgever
[RWS].
Annotatie
35 p.
Documentnummer
775954