Haalbaarheidstoets innovatiedoelen en -ambities InnovA58

InnovA58 is in maart 2016 gestart met de planstudiefase / voorbereiding realisatie. Het project heeft als doel om de A58 ten zuiden van Breda én tussen Eindhoven - Tilburg te verbreden. Daarbij heeft het project een innovatie-opgave. In de periode 2014-2016 is een uitgebreid pakket aan innovatieve maatregelen door het InnovA58 projectteam in kaart gebracht, het voorlopig startpakket innovaties. In opdracht van Rijkswaterstaat heeft NIBE, in de periode okt 2016 – feb 2017, onderzocht in hoeverre de doelstellingen van InnovA58 op het gebied van milieu en LCC haalbaar zijn op basis van dit pakket aan innovaties.

Datum rapport
16 februari 2017
Auteurs
Leeuwen, M. van
Auteur
M. van Leeuwen ; NIBE Research
Uitgever
NIBE.
Annotatie
81 p.
Definitief
Versie 1.0
in opdracht van Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud (RWS, GPO)
Documentnummer
785438