Monetary valuation of biodiversity in the Dutch Part of the North Sea

Momenteel is het Centraal Bureau voor de Statistiek bezig met het uitwerken van de natuurlijk kapitaalrekeningen voor het Nederlands deel van de Noordzee. Hierbij worden de ecosysteemactiva zoveel mogelijk zowel in biofysische als in monetaire termen beschreven. Natuurlijk kapitaalrekeningen (NKR) is een veelbelovend instrument om het sociaalecologische systeem van het Nederlands deel van de Noordzee op een geïntegreerde manier te beheren door de waarde van ecosystemen en hun diensten in geld uit te drukken. 
De ontwikkeling van NKR kent nog zeer veel wetenschappelijke uitdagingen. Een daarvan betreft de integratie van "biodiversiteit" in NKR. Biodiversiteit kan op twee manieren in NKR worden opgenomen: 1, als onderdeel van de beschrijving van de toestand van het ecosysteem in de conditierekeningen, en 2, als specifieke aanvullende biodiversiteitsrekeningen. 
Het primaire doel van dit rapport is om na te gaan hoe de waarde van biodiversiteit in geld kan worden uitgedrukt op een manier die die past binnen de NKR.

Datum rapport
31 augustus 2022
Auteurs
Spraos Romain, C.