Mesoschaal Westerschelde, integratierapport 2014-2018

Het Schelde-estuarium ligt zowel in Nederland (Westerscheide) als Vlaanderen (Zeeschelde). Vanaf 2005 is in verdragen vastgelegd dat de landen gemeenschappelijk beleid en beheer voeren. De basis hiervoor is de Lange Termijn Visie, die drie gebruiksfuncties als pijlers benoemt: veiligheid, toegankelijkheid en natuurlijkheid. Dit rapport beschrijft de ontwikkelingen van de Westerscheide op het schaalniveau van individuele morfologische elementen, de zogenaamde mesoschaal. Het uitvoeren van het (gemeenschappelijk) beheer op die schaal is van grote invloed op de drie pijlers van de Lange Termijn Visie.

Datum rapport
2 maart 2019
Auteurs
Cleveringa, J., Mastbergen, D., Plancke, Y., Schrijvershof, R., Spek, A. van der, Taal, M., Wang, Z., Werf, J. van der
Auteur
M. Taal, D. Mastbergen, J. Cleveringa, R. Schrijvershof, Y. Plancke, Z. Wang, J. van der Werf, A. van der Spek ; Deltares
Uitgever
Deltares.
Annotatie
137 p.
ill.
Definitief
Documentnummer
844594