Advies rentevoet kosteneffectiviteit luchtemissies : advies naar aanleiding van consultatie

Advies naar aanleiding van de reacties uit de consultatieronde over de voorgenomen actualisatie van de rentevoet die wordt gebruikt in de berekening van de kosteneffectiviteit van maatregelen die luchtemissies reduceren en onderdeel uitmaakt van de voorgenomen wijziging van de Regeling omgevingsrecht (MOR).

Datum rapport
9 april 2021
Auteurs
Nijboer, M.
Uitgever
Royal HaskoningDHV. In opdracht van Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving (RWS, WVL)
Documentnummer
Ref: BH9181-RHD-ZZ-XX-RP-Z-0001 Projectnummer: BH9181