Gebiedsdossier waterwinning Brabantse Biesbosch

In Nederland wordt veruit het grootste deel van het drinkwater bereid uit opgepompt grondwater en ingenomen oppervlaktewater. Bronnen van drinkwater moeten worden beschermd tegen verontreiniging. Daartoe wordt per bron een gebiedsdossier opgesteld. Het gebiedsdossier draagt bij aan bescherming van de drinkwaterfunctie als zwaarwegend openbaar belang. Daarnaast vormt het gebiedsdossier een belangrijk instrument om de doelstellingen van de Kaderrichtlijn Water voor drinkwater in te vullen.

Datum rapport
1 oktober 2012
Auteurs
Benoist, F., Haan, M. de
Auteur
F. Benoist, M. de Haan ; DHV
Uitgever
DHV.
Annotatie
59 p.
Met krtn.
Met lit.op
In opdracht van Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Rijkswaterstaat (RWS)
Dossier : BA5740-105
registratienummer : LW-AF20121218
Definitief
Documentnummer
679102