Ontwikkelingen in de aquatische ecologie van het Zwarte Meer

In vergelijking met de andere randmeren heeft de aquatische ecologie van het Zwarte Meer bij Rijkswaterstaat de laatste de laatste decennia weinig aandacht gekregen, er is nog geen gedegen ecologische watersysteemanalyse voorhanden. Dit rapport vult een deel van deze leemte. Een overzicht wordt gegeven van de voor het Zwarte Meer beschikbare ecologische data met een interpretatie van de processen. Daarbij ligt het accent sterk op de aquatische ecologie. Er wordt tevens aandacht besteed aan de doelen voor het Natura 2000-gebied Zwarte Meer.

Datum rapport
1 januari 2007
Auteurs
Noordhuis, R.
Auteur
Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RWS, RIZA); R. Noordhuis
Uitgever
RWS RIZA.
Annotatie
(RIZA rapport ; 2007.007)
60 p.
Fig., tab.
Met lit. opg.
ISBN 9789036913621
Documentnummer
354447