Statistisch overzicht afvoeren en waterstanden Watersysteem Maas en Kanalen 1991-2015

Het document “Kenmerkende waarden Maas” voorziet gebruikers van een beknopt en consistent overzicht van een beperkte reeks historische meetwaarden. Dit overzicht bevat een actuele statistische analyse over de periode van 1991 – 2015.
De laatst verschenen papieren en digitale versies van een soortgelijk overzicht betrof de periode 1981-1990. Dergelijke overzichten waren ook wel bekend onder de naam “waternormalen” of “kenmerkende waarden 1991”.
Het hier gepresenteerde nieuwe overzicht omvat de fysische grootheden afvoeren en waterstanden van alle meetstations van het Landelijk Meetnet Water (LMW) van het Watersysteem Maas en Kanalen voor zover aanwezig in DONAR over de periode 1 januari 1991 t/m 31 december 2015. De basis voor de statistische analyse zijn de daggemiddelde waarden. Dit overzicht beperkt zich tot een presentatie in tabellen. Voorafgaand aan deze reeks van tabellen volgt een beknopte toelichting op de herkomst van de gegevens, de wijze van inwinning, bewerking en aggregatie tot de statistische kenmerken. In beperkte mate zijn in het document ook lijsten van de hoogwater toppen en de laagwaterperiodes opgenomen.

Datum rapport
8 januari 2019
Auteur
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat (RWS)
Uitgever
RWS.
Annotatie
264 p.
tab.
Documentnummer
826312