Systeemanalyse en werkplan waterkwaliteitsmodel Veerse Meer

Beschrijft de belangrijkste problemen op het gebied van waterkwaliteit en ecologie in het Veerse Meer. Op basis van een conceptuele beschrijving van de belangrijkste elementen en processen zijn onderzoeksvragen en hypothesen opgesteld. Dit biedt de achtergrond voor de ontwikkeling van een gekoppeld hydrodynamisch- en waterkwaliteitsmodel, waarmee in ieder geval een deel van de vragen kan worden beantwoord.
Vervolgens wordt het werkplan voor 2021 voor de ontwikkeling van het 3D waterkwaliteitsmodel Veerse Meer beschreven. In 2021 is de ontwikkeling en het werkend krijgen van het model voorzien.
Het uiteindelijke doel is om met deze modeltoepassing meer inzicht in de werking van het watersysteem Veerse Meer te krijgen en daarmee bij te dragen aan het ontwikkelen van beheermaatregelen gericht op de problemen rond waterkwaliteit en ecologie.

Datum rapport
25 april 2022
Auteurs
Buckman, L., Nolte, A., Prins, T.
Uitgever
Deltares. In opdracht van Rijkswaterstaat, Water Verkeer en Leefomgeving (RWS, WVL)
Documentnummer
11206834-000-ZKS-0011 Projectnummer: 11206834-000