Onderzoek naar de visstand in de aan- en afvoerkanalen van twee E-centrales

Datum rapport
30 november 2005
Auteurs
Lange, M.C. de, Merkx, J.C.A., Vriese, F.T.
Auteur
Organisatie ter Verbetering van de Binnenvisserij (OVB); Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RWS, RIZA); F.T. Vriese, J.C.A. Merkx, M.C. de Lange
Uitgever
OVB (etc.).
Annotatie
49 p.
Fig., tab.
In opdracht van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Kust en Zee (RWS RIKZ)
(Project ; KO2005037)
(OVB project ; KO2005054)
Documentnummer
329050