Toetsing resultaten onderzoek bestrijdingsmiddelen Veerse Meer 1999

Onderzoek naar verschillende pesticiden in het Veerse Meer en naar de kwaliteit van de omringende (polder)wateren.

Datum rapport
1 januari 2002
Auteurs
Haan, M. de
Auteur
Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Kust en Zee (RWS, RIKZ); M. de Haan
Uitgever
RWS, RIKZ.
Annotatie
59 p. 
ill.
Werkdocument RIKZ/OS/2002.400X
In het kader van de Monitoring Waterstaatkundige Toestand des Lands (MWTL)
Met lit. opg.
Documentnummer
328799