De rol van infrastructuur bij enkelvoudige fietsongevallen

Enkelvoudige fietsongevallen zijn fietsongevallen waarbij geen andere verkeersdeelnemer betrokken is. Veelal betreft het een val van de fiets of een botsing tegen een obstakel. Jaarlijks belanden er ongeveer 46.000 fietsers (als bestuurder) op de Spoedeisende Hulp (SEH) na een enkelvoudig fietsongeval (bron: LIS, Letsel Informatie systeem 2003-2007, Consument en Veiligheid). In 1984 waren dat er nog 39.000 (Kortstra, Schoone-Harmsen, 1987). Het aantal fietsers dat na een ongeval zonder betrokkenheid van een motorvoertuig in het ziekenhuis werd opgenomen is tussen 1984 en 2005 zelfs gestegen van 4.400 tot 6.700. Hiervan is naar schatting 70% enkelvoudig (Kampen, 2007). Terwijl het aantal verkeersslachtoffers de afgelopen 20 jaar sterk daalde, steeg het aantal slachtoffers bij enkelvoudige fietsongevallen. Enkelvoudige fietsongevallen worden dan ook genoemd als aandachtsgebied in het Strategisch plan verkeersveiligheid 2008-2020 van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (2008).

Datum rapport
1 december 2008
Auteurs
Houwelingen, T. van, Sande, L. van de, Schepers, P.
Auteur
P. Schepers ; Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Dienst Verkeer en Scheepvaart (RWS, DVS); Met medewerking van T. van Houwelingen, L. van de Sande ; Universiteit Leiden.
Uitgever
RWS, DVS.
Annotatie
295 p.
Met foto's
Definitief
Documentnummer
388033