Prestatie indicatoren van de SLA-Hoofdwatersysteem 2008-2011 : achtergrond document over het tot stand komen van de PIN's

Tussen het kerndepartement van Verkeer en Waterstaat (D1) en het agentschap Rijkswaterstaat (D2) worden voor de primaire processen Beheer, Onderhoud & Ontwikkeling (excl. groot variabel onderhoud), Verkeersmanagement en Watermanagement prestatieafspraken gemaakt in de vorm van Service Level Agreements (SLA's). Afspraken over service niveaus worden vastgelegd in PrestatieIndicatoreN (PIN's), die worden gedefinieerd in outputtermen en alleen die zaken omvaten die RWS zelf in de hand heeft. Dit document gaat alleen in op PIN's van het netwerk Hoofdwatersysteem (HWS). Dit netwerk omvat het beheer dat onder Watermanagement valt, namelijk het kwantiteits- en kwaliteitsbeheer en het gebruik van water, zijnde niet scheepvaart. Het omvat ook de werkzaameden die onder Infraproviding vallen voor zover het zaken betreft vanuit het Watermanagement (dus geen scheepvaart).

Datum rapport
1 december 2007
Auteurs
Brink, C. van den, Hardeman, B., Hartnack, K., Jonge, J. de, Kors, A., Latour, P., Ven, J. van de
Auteur
J. de Jonge, A. Kors, J. van de Ven, P. Latour, K. Hartnack, C. van den Brink, B. Hardeman; Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Waterdienst (RWS, WD)
Uitgever
RWS WD.
Annotatie
(RWS WD rapport ; 2007.016)
70 p.
Fig.
ISBN 9789036914918
Met lit. opg.
Documentnummer
380766