Effecten van koelwater op het zoete aquatische milieu

Werkgroep 4 van de Commissie Integraal Waterbeheer heeft de projectgroep Koelwater ingesteld met als opdracht een nieuwe beoordelingssystematiek voor warmtelozingen op te stellen. Doelstelling van de in dit rapport beschreven studie is het samenvatten van literatuurgegevens over ecologische effecten van het gebruik van zoet oppervlaktewater voor koeling van industriële processen. Het gaat daarbij niet alleen om de effecten op het aquatische milieu van de warmtelozing, maar ook om de effecten van de onttrekking.

Datum rapport
1 november 2004
Auteurs
Bijstra, D., Jenner, H.A., Jong, S.P. de, Kerkum, L.C.M., Vaate, A. bij de
Auteur
Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RWS, RIZA); L.C.M. Kerkum, A. bij de Vaate, D. Bijstra, S.P. de Jong, H.A. Jenner; KEMA
Uitgever
RWS RIZA.
Annotatie
94 p.
Fig., tab.
(RIZA rapport ; 2004.033)
Met lit. opg.
ISBN 9036956919
Documentnummer
328443