KRW en oppervlaktewater : bescherming van zwemwater en oppervlaktewater door drinkwaterbereiding onder Europese Kaderrichtlijn Water : eindrapportage : versie 1

Eindrapportage van de verkennende studie die naar de bescherming van zwemwater en oppervlaktewater voor drinkwaterbereiding onder de Europese kaderrrichtlijn Water (KRW) is uitgevoerd. De daarin uitgewerkte protocollen zijn bedoeld als handreiking voor de waterbeheerders om beschermingszones voor zwemwateren en oppervlaktewateren voor drinkwaterbereiding te kunnen bepalen.

Datum rapport
21 juni 2005
Auteurs
Haan, M. de
Auteur
M. de Haan (etc.)
Uitgever
DHV Water.
Annotatie
60, 49 p.
Fig., tab.
In opdracht van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RWS RIZA)
projectleider DHV: F. van Ekkendonk
Contactpersoon O. van de Velde
Met samenvatting 
Met lit. opg.
Documentnummer
326074