Andere mogelijkheden voor het Besluit beheer Haringvlietsluizen : een verkennende studie naar verbetering van de vismigratie tussen de Noordzee en het Rijn- en Maasstroomgebied bij het intrekken van het Kierbesluit

Ten behoeve van de besluitvorming over de intrekking van het Kierbesluit dienen andere mogelijkheden om de vismigratie te verbeteren en de effecten hiervan in beeld gebracht te worden. Hiervoor is op verschillende manieren gezocht naar mogelijkheden. In voorliggende rapportage worden de resultaten van deze verkennende studie uiteengezet. Er is hierbij gekozen voor een gefaseerde en convergerende aanpak, waarbij de werkzaamheden zijn verdeeld in vier fasen: inventarisatiefase, verkenningsfase, beoordelingsfase en een consultatiefase.

Datum rapport
1 mei 2011
Auteurs
Beijk, V.A.W, Breukelaar, A.W., Chamuleau, T.P.M., Goes, R., Winter, H.V., Wit, J.A.W. de
Auteur
T.P.M. Chamuleau, J.A.W. de Wit, H.V. Winter, A.W. Breukelaar, V.A.W. Beijk, R. Goes ; Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Rijkswaterstaat, Waterdienst (RWS, WD) ; IMARES, Wageningen UR
Uitgever
Ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM).
Annotatie
82 p.
ill., bijl.
Met lit. opg.
WD0511ZH038
Documentnummer
438070