Zeespiegelmonitor 2014 : rekenmethode voor huidige en toekomstige zeespiegelstijging

Dit rapport beschrijft de methode om de huidige zeespiegel te beschrijven. De methode is veranderd ten opzichte van de vorige methode doordat het statistisch model gebruik maakt van de heranalyse van wind gegevens en rekening houdt met mogelijke niet-lineaire zeespiegelstijging. De methode combineert de voorspellingen van het statistische model op een gewogen manier met de schattingen uit het klimaat model. 
Hierdoor ontstaat een schatting van de zeespiegel die van huidig tot toekomstig consistent is en die waarschijnlijker is. 
De analyse van de zeespiegelstijging kengetallen kunnen elk jaar oppervlakkig bekeken worden, en elke vijf jaar in detail. Daarnaast adviseert dit rapport om de zeespiegel kengetallen in een van de bestaande viewers onder te brengen om de kennis te borgen.

Datum rapport
20 februari 2015
Auteurs
Baart, F., Leander, R., Nicolai, R., Ronde, J. de, Vries, H. de, Vuik, V.
Uitgever
Deltares. In samenwerking met KNMI en HKV lijn in water. In opdracht van Rijkswaterstaat
Documentnummer
Kenmerk 1209426-000-VEB-0011 Project 1209426.202