Inventarisatie van zandoverslag op de oeverwal van de Waaltrajecten met langsdammen in het voorjaar 2018

In 2014 en 2015 zijn langs de Waal in het traject tussen Wamel en Varik over een langte van 10 km langsdammen aangelegd. In dit rapport wordt geïnvantariseerd waar en hoeveel zand zich op de oever heeft afgezet na het hoogwater van 2018. Tevens zijn twee referentiegebieden zonder langsdammen onderzocht; de Bizonbaai en Hurwenen. In dit rapport zijn de resultaten van de inventarisatie vastgelegd

Datum rapport
4 juni 2018
Auteurs
Reeze, B., Veldt, P., Winden, A. van
Auteur
A. van Winden, B. Reeze, P. Veldt ; Stroming
Uitgever
Stroming.
Annotatie
70 p. 
bijl., ill. 
In opdracht van Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat Oost-Nederland (RWS, ON)
Documentnummer
845476