Is er bodemdaling of zeespiegelrijzing en kan deze met de ons ten dienste staande peilschalen voldoende nauwkeurig bepaald worden?

Datum rapport
1 januari 1948
Auteur
J.M. Saarloos; Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Benedenrivieren
Uitgever
Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Benedenrivieren (RWS, BER).
Annotatie
[59] p.
bijl., tab.
Nota no. (DDWT-BEN-1948.)1
Digitaal document 4.1 Mb
Documentnummer
213304