Veerse Meer aan de Oosterschelde : toestand ecosysteem Veerse Meer vóór ingebruikname doorlaatmiddel

Dit rapport beschrijft de uitgangssituatie en de ontwikkelingen van het Veerse meer in de periode van 1993-2003. Aan de orde komt op grond van welke kenmerken de ontwikkelingen kunnen worden getoetst, aan welk streefbeeld dit is gerelateerd en in welk monitoringskader dit kan worden ondergebracht. Het tweede deel van het rapport bevat een voorstel voor de monitoring van de effecten van het doorlaatmiddel in de Zandkreekdam. Het advies betreft de monitoringsinspanning die in de toekomst nodig is om na te gaan of het Veerse Meer op termijn aan de nieuwe opgestelde functie-eisen voldoet.De bijgesloten CD-rom bevat zowel de digitale versie van het onderhavige bekkenrapport als het rapport over de voorafgaande periode 1988-1993. Tevens zijn op de CD-rom de digitale versies van diverse literatuur opgenomen, tezamen met nuttige verwijzingen, achtergrond- en illustratiemateriaal en de recente resultaten van metingen.

Datum rapport
1 juni 2004
Auteurs
Berrevoets, C.M., Consemulder, J., Holland, A.M.B.M., Lievense, P., Male, C. van der, Peperzak, P.L., Pieters, J.P.F., Pluijm, A.M. van der, Schep, I., Stikvoort, E.C., Twisk, F., Wetsteijn, L.P.M.J., Wolfstein, K.
Auteur
Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Kust en Zee (RWS, RIKZ)en Directie Zeeland(RWS, ZL); A.M.B.M. Holland, C.M. Berrevoets, J. Consemulder, P.L. Peperzak, E.C. Stikvoort, F. Twisk, L.P.M.J. Wetsteyn, K. Wolfstei...
Uitgever
RWS, RIKZ.
Annotatie
72 p.
bijl., ill.
Met CD-rom
Rapport RIKZ/2004.007
Digitaal document 4.4 Mb
In opdracht van Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Zeeland (RWS, ZL) 
Met lit. opg.
Documentnummer
249820 CD299 CDR