Effectiviteit herstel- en inrichtingsmaatregelen voor KRW en Natura 2000 : wat ecologische monitoring ons heeft geleerd

Met de KRW en Natura 2000 en de bijbehorende maatregelenpakketten is de monitoring van de effectiviteit van maatregelen volop in de belangstelling komen te staan. Het is belangrijk dat de kennis over effectiviteit van maatregelen breed toegankelijk is, zodat deze gebruikt kan worden bij het opstellen van de maatregelenpakketten. Het rapport biedt aanknopingspunten voor uitvoering en planvorming (praktische aanbevelingen voor ontwerp en aanleg) en er is aandacht voor de fase na aanleg (beheer en onderhoud).

Datum rapport
1 augustus 2008
Auteurs
Bak, A., Bouma, S., Collombon, M., Lengkeek, W., Liefveld, W., Reeze, B.
Auteur
W. Liefveld (etc.) ; B. Reeze; Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Waterdienst (RWS, WD); Bureau Waardenburg
Uitgever
RWS WD.
Annotatie
(RWS WD rapport ; 2008.040)
Contactpersoon: F. Kerkum
178 p.
Fig., tab.
Met lit. opg.
Documentnummer
380700