Rijn-Maasmonding: Slim Watermanagement Redeneerlijn Watertekort

Deze geactualiseerde Slim Water Management (Slim WM) redeneerlijn watertekort voor de Rijn Maasmonding (RMM) bevat de meest actuele informatie met betrekking tot systeemkennis en handelingsperspectieven bij watertekort omstandigheden. In deze redeneerlijn is specifiek veel aandacht voor verzilting op de noordrand van de RMM (inclusief Hollandsche IJssel en Lek) en ook verzilting op de zuidrand van de RMM (achterwaartse verzilting).

Datum rapport
1 november 2021
Uitgever
Rijkswaterstaat (RWS) ; de Waterschappen [Werkgroep Slim Watermanagement Rijn-Maasmonding]