Verkenning naar de betekenis van circulaire economie voor de grondketen

Uit een eerder vastgestelde Carbon Footprint voor de activiteiten die RWS uitvoert, kwam naar voren dat de grond(verzet)keten in materiaalvolume en CO2-emissie op de eerste plaats staat. Vanuit dit gegeven moet de grondketen ook worden beschouwd in relatie tot de circulaire economie beschouwen. Centrale vragen voor deze studie waren: "is grond schaars?", "is er binnen de grondketen sprake van waardenverlies en afvalvorming?", en "kan grond beschouwd worden als een primaire grondstof?". Het resultaat van deze verkenning moet richting geven aan de invulling van RWS haar CE doelstellingen voor de grondketen.

Datum rapport
26 april 2018
Auteurs
Empel, E. van, Morren, P., Veld, M. in 't, Veldmaat, H.
Auteur
E. van Empel, M. in 't Veld, H. Veldmaat, P. Morren ; Tauw
Uitgever
TAUW.
Annotatie
38 p.
Kenmerk R001-1260050EJE-V01-efm-NL
In opdracht van Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat (RWS)
Documentnummer
790449