Oppervlaktewaterlichamen en beschermde gebieden in het Schelde stroomgebied

De Kaderrichtlijn Water is een Europese richtlijn die ervan uitgaat dat water een erfgoed is dat beschermd en verdedigd moet worden. De richtlijn geeft het kader voor de bescherming van het oppervlaktewater en grondwater. Doel van de richtlijn is o.a. het beschermen en voorkomen van verdere achteruitgang van aquatische ecosystemen en het verbeteren van het aquatisch milieu door het sterk verminderen van lozingen en emissies van prioritaire stoffen en prioritair gevaarlijke stoffen. Voor oppervlaktewaterlichamen wordt in de KRW gesproken over twee milieudoelstellingen: (1) het bereiken van een Goede Ecologische Toestand (GET) of Goed Ecologisch Potentieel (GEP) en (2) Het bereiken van een goede chemische toestand. Dit document beschrijft de resultaten van het identificeren van de oppervlaktewaterlichamen in het Nederlands deel van het Schelde stroomgebied. Tevens levert het de informatie voor het Register van Beschermde gebieden. De functie van dit document is samen te vatten als: 1. Het vormt een onderliggend document voor de rapportage ?karakterisering stroomgebied Schelde?. 2. Het informeert de stroomgebiedcoördinatoren en de waterbeheerders van de overige (deel)stroomgebieden. 3. Het informeert het Regionaal Bestuurlijk Overleg middels een samenvatting van dit document en bereid daarmee de vaststelling van oppervlaktewaterlichamen voor. 4. Het legt op transparante en verifieerbare wijze de gebruikte methodes, gegevens en literatuur bij het identificeren van waterlichamen (o.a. voor de Europese Commissie) vast.

Datum rapport
1 januari 2004
Auteurs
Berg, M. van den, Bil, M., Blauw, T., Kornman, B.A., Meij, V. van der
Auteur
Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Kust en Zee (RWS, RIKZ); Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RWS, RIZA); B.A. Kornman, T. Blauw, M. Bil, V. van der Meij, M. van den Berg; ...
Uitgever
RWS, RIKZ.
Annotatie
34 p.
ill.
Rapport RIKZ/2004.036
ISBN 9036934885
Met lit. opg.
Documentnummer
267438