Een verkenning van de natuurbeschermingswetgeving in relatie tot Kustlijnzorg : de effecten van zandsuppleties op de ecologie van strand en onderwateroever

Beschrijft de effecten op de beschermde natuurwaarden van het suppletieprogramma van Rijkswaterstaat. De resultaten worden gebruikt bij de uitwerking van de verschillende scenario's over de manier waarop Rijkswaterstaat kan omgaan met de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn in het kader van zandsuppleties.

Datum rapport
11 april 2005
Auteurs
Cleveringa, J., Mulder, S., Raadschelders, E.W.
Auteur
Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Kust en Zee (RWS, RIKZ); S. Mulder, E.W. Raadschelders, J. Cleveringa
Uitgever
RWS, RIKZ.
Annotatie
80 p. 
bijl., ill.
Rapport RIKZ/2005.004
Rapport opgesteld in het kader van de landelijke activiteiten voor de Kustlijnzorg.
Met lit opg.
Documentnummer
274395