Handreiking Duurzaamheid Staalconservering

Staalconservering en kathodische bescherming wordt toegepast om staalconstructies en stalen onderdelen te beschermen tegen corrosie door de invloeden van weer en water, zodat deze langdurig gebruikt kunnen worden. 
Binnen Rijkswaterstaat hebben we een duurzaamheidsambitie, waarbij past dat we ook duurzaam conserveren. 
In het kader hiervan is in aanvulling op de technische eisen gesteld in de 
- RTD 1029 Eisen aan kathodische bescherming voor waterbouwkundige staalconstructies en de
- RTD 1032 Eisen staalconserveren,
dit document/hoofdstuk opgesteld welke een projectteam helpt om de meest duurzame keuze te maken om een object te conserveren. 
Het brede begrip duurzaam(heid) staat daarbij centraal; duurzaam in de zin van langdurig gebruik, maar ook duurzaamheid als brede term voor het reduceren van milieubelasting. 
Indien de technische eisen aan de conserveringskeuze van het type conserveringssysteem het toelaten, is het wenselijk te kiezen voor de duurzaamste optie van conservering – zijnde het systeem met de minste milieubelasting, want alles wat we doen binnen Rijkswaterstaat, doen we duurzaam. 
Dit document gaat in op de milieubelasting van staalconservering en heeft als doel de lezer te sturen naar de beste optie van staalconservering voor verscheidene toepassingen.

Datum rapport
4 maart 2022
Auteurs
Schipper, B.
Uitgever
Rijkswaterstaat, Steunpunt Conserveringskennis