Technisch advies sedimentbehoefte kustfundament : ten behoeve van het beleidsadvies Kustgenese 2.0

Belangrijk doel van Kustgenese 2.0 is beantwoording van de beleidsvraag: “Wat is de sedimentbehoefte van het kustfundament om mee te kunnen groeien met de zeespiegelstijging?”. Dit rapport geeft het antwoord op deze beleidsvraag voor twee tijdvakken, voor de periode van nu tot 2035 en voor 2035-2100.

Datum rapport
24 maart 2020
Auteurs
Grasmeijer, B., Nolte, A., Oeveren-Theeuwes, C. van, Spek, A.J.F. van der, Werf, J. van der
Uitgever
Deltares, In opdracht van Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving (RWS, WVL)
Documentnummer
1220339-009-ZKS-0014