The Kustgenese 2.0 : Atlas of the Dutch Lower Shoreface : Final Version

Deze atlas geeft een samenvatting en synthese van de actuele kennis van de Nederlandse diepe vooroever. De focus ligt op de Kustgenese 2.0 data en kennis, maar ook relevante eerder opgedane kennis is bijgevoegd. Naast kaarten worden er ook andere typen visualisatie gebruikt, zoals grafieken en tabelle

Datum rapport
1 februari 2020
Auteurs
Grasmeijer, B., Oost, A., Schrijvershof, R., Spek, A. van der, Vermaas, T., Werf, J. van der
Uitgever
Deltares. Prepared by Deltares for Rijkswaterstaat.
Documentnummer
Reference: 1220339 000 ZKS 0068