Droogteseizoen 2020 : terugblik WMCN-LCW

Deze terugblik geeft inzicht in de waterbeschikbaarheid en de opgetreden watertekorten en dreigende watertekorten in het droogteseizoen 2020. Het beschrijft beknopt de maatregelen zijn die zijn genomen om watertekorten te voorkomen of de gevolgen van watertekorten te verminderen. Tenslotte zijn de effecten voor watergebruikers van opgetreden watertekorten of van de maatregelen opgenomen.
Aanvullend zijn diverse interessante nieuwe rapporten en verbeteringen in de informatievoorziening beschreven.
Deze terugblik op het droogteseizoen 2020 is opgesteld voor de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling. Het doel is om de belangrijkste omstandigheden en gebeurtenissen ten aanzien van watertekort en droogte vast te leggen voor WMCN-LCW en hiermee de kennisborging te ondersteunen.

Datum rapport
18 februari 2021
Auteurs
Teunis, B.
Uitgever
Rijkswaterstaat, WMCN-LCW. Onderzoek uitgevoerd door Rijkswaterstaat (RWS), in samenwerking met KNMI, Unie van Waterschappen en DCC-IenW.