Leidraad RAMS : sturen op prestaties van systemen

Leidraad is opgesteld met als doel om RAMS toepasbaar te maken voor infrastructuur.
Eén van de sterke eigenschappen van RAMS is dat hij bruikbaar is gedurende de hele levenscyclus van systemen. RAMS verbindt de werelden van aanleg, beheer en onderhoud en netwerkmanagement met elkaar. De leidraad RAMS biedt een kader waarin duidelijk wordt hoe RAMS onze dagelijkse werkzaamheden beïnvloedt, of de werkzaamheden nu in het netwerkmanagement, in aanlegprojecten of het beheer en onderhoud plaatsvinden. Dat is RAMS: Reliability (Betrouwbaarheid), Availability (Beschikbaarheid), Maintainability (Onderhoudbaarheid) en Safety (Veiligheid).

Datum rapport
1 maart 2010
Auteurs
Bakker, J., Blom, M., Bogaard, J. van den
Auteur
J. Bakker, M. Blom, J. van den Bogaard (etc.) ; [Rijkswaterstaat Dienst Infrastructuur (RWS, DI)], [Rijkswaterstaat Dienst Verkeer en Scheepvaart (RWS, DVS)]
Uitgever
RWS.
Annotatie
123 p.
ill.
Documentnummer
403473