Relaas werkbijeenkomst "survey en wat nu?" : verslag van de werkbijeenkomst omtrent het rapport "stoffen in de Noordzee en de Nederlandse kustzone in 2003"

Bevat de conclusies vanuit de rapportage, de meest relevante onderwerpen uit het onderzoek voor de beheerder, de nog resterende onderzoeksvragen, de geparkeerde discussiepunten, en de conclusies en aanbevelingen over een wenselijk vervolg van het onderzoek.

Datum rapport
1 januari 2005
Auteurs
Akerman, J., Bakker, J., Klamer, H., Pijnenburg, J., Schipper, C., Ven, C.L.M. van de
Auteur
Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Kust en Zee (RWS, RIKZ); C.L.M. van de Ven, J. Akerman, J. Pijnenburg, C. Schipper, J. Bakker, H. Klamer
Uitgever
RWS, RIKZ.
Annotatie
25 p.
ill.
Werkdocument RIKZ/KW/2005.603W
Documentnummer
270926