Stoffen in de Noordzee en de Nederlandse kustzone in 2003 : ftalaten, vlamvertragers, organotin- en geperfluoreerde verbindingen en effectgerichte metingen

Beschrijft de resultaten van een survey naar de aanwezigheid van ftalaten, gebromeerde vlamvertragers, organotinverbindingen en geperfluoreerde verbindingen in de Noordzee en Waddenzee. De eerste drie stoffen zijn prioritaire stoffen volgens OSPAR en de Kaderrichtlijn Water. Geperfluoreerde verbindingen zijn 'nieuwe' aandachtsstoffen. In het onderzoek zijn ook bioassays in zout sediment en zwevend stof uitgevoerd, zowel met in vitro assays als met in vivo bioassays. Waar mogelijk zijn in het rapport de potentiële bronnen geïndentificeerd en is er een schatting gemaakt van de invloed die de verschillende deelstroomgebieden op elkaar hebben.

Datum rapport
1 december 2004
Auteurs
Akerman, J., Bakker, J., Bellert, B., Klamer, H., Pijnenburg, J., Schipper, C.
Auteur
Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Kust en Zee (RWS, RIKZ); J. Akerman, H. Klamer, C. Schipper, J. Bakker, B. Bellert, J. Pijnenburg
Uitgever
RWS, RIKZ.
Annotatie
104 p.
bijl., ill.
Rapport RIKZ/2004.040
In opdracht van Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, directie Noordzee (RWS, NZ), directie Noord-Nederland (RWS, NN), Directoraat Generaal Water (DG Water) en het Hoofdkantoor Rijkswaterstaat
Met lit. opg.
Met samenvatting in het Engels 
Met CD-ROM
Documentnummer
269120