Wet geluidhinder : verkeerslawaai langs gemeentelijke en provinciale wegen

Voor wegen in het beheer van gemeenten en provincies gelden andere regels voor het beperken van geluidhinder. Ook hier krijgt Rijkswaterstaat wel eens mee te maken. Over het hoe, wat, wanneer en waarom lees je in de flyer.

Datum rapport
1 mei 2015
Auteur
Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Rijkswaterstaat, Corporate Dienst (RWS, CD)
Uitgever
RWS, CD.
Annotatie
2 p.
Flyer
CD0515TP173
Documentnummer
822212