Monitoring nevengeulen (1998-2003) : monitoringsprogramma voor nevengeulen in de Gamerense, de Stiftse en de Affer-densche & Deestsche Waarden: morfologie, hydraulica, ecologie, bodemchemie en ecotoxicologie

In een drietal uiterwaarden langs de Waal (Afferdensche & Deestsche Waarden, Gamerense Waarden en Stiftse Waard) worden thans vijf periodiek en permanent meestromende neven-geulen aangelegd. Enkele jaren geleden zijn al twee nevengeulen gerealiseerd in de Heesseltse Waarden nabij Opijnen en in de Leeuwense Waard nabij Beneden-Leeuwen. Na evaluatie van (de monitoring van) deze twee geulen in de loop van 1999 zal een doorgaande monitoring hiervan geïntegreerd worden met onderhavig programma voor de bovenstaande drie uiterwaar-den.

Datum rapport
1 juni 1998
Auteurs
Buijse, T., Heijdt, B. van der, Jans, L., Jonge, J. de, Kok, F., Sorber, A., Wijngaarden, M. van
Auteur
L. Jans, T. Buijse, B. van der Heijdt, J. de Jonge, F. Kok, A. Sorber, M. van Wijngaarden ; Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RWS, RIZA)
Uitgever
RWS, RIZA.
Annotatie
68 p.
RIZA Werkdocument 98.071X
Documentnummer
434031