Tien jaar ervaring met zeer open asfaltbeton (ZOAB)

Beschrijving van de ervaring met ZOAB op het gebied van onder andere spoorvorming, scheurvorming, technische levensduur, wintergladheid, run-off en waardering door weggebruikers. Vervolgens komen de voor- en nadelen van ZOAB aan de orde. Tenslotte wordt ingegaan op de ontwikkelingen op het gebied van geluidreducerende deklagen.

Datum rapport
1 januari 1999
Auteurs
Eikelboom, J., Fafie, J.J.
Auteur
Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Dienst Weg- en Waterbouwkunde (RWS, DWW); J. Eikelboom, J.J. Fafié
Uitgever
Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Dienst Weg- en Waterbouwkunde (RWS, DWW).
Annotatie
37 p.
bijl.
Publicatienr. IR-N-99-015
In opdracht van Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Hoofddirectie van de Waterstaat (HW)
Met lit.opg.
Documentnummer
120545