Kader Verkeersveiligheid: Kader voor het borgen van verkeersveiligheid in aanleg- en onderhoudsprojecten en het beheer van Rijkswegen

Dit kader gaat ons helpen om een invulling te geven aan onze rol als wegbeheerder en borgt verkeersveiligheid in de processen en projecten. Als iedereen vanuit zijn eigen functie en rol zijn steentje bijdraagt, zorgen we samen voor een veilige Rijkswegennet. Het Kader Verkeersveiligheid 3.0 is vastgesteld als proceskader conform de Werkwijzer Rijkswaterstaat. Het gebruik van dit kader is verplicht bij alle droge infrastructuur projecten waar verkeersveiligheid deel van uitmaakt of de droge infrastructuur direct of indirect verandert (aanleg en beheer en onderhoud). Gebruikers mogen zonder voorafgaande toestemming van de proceseigenaar Aanleg & Onderhoud (A&O) of de proceseigenaar Omgeving- en Assetmanagement (OAM) en/of DG niet afwijken van de inhoud van dit kader. Pas na onderzoek en zorgvuldige weging van alternatieven dient de gebruiker het voorstel tot afwijken ter acceptatie voor te leggen aan de dossierhouder bij WVL en vervolgens in te dienen bij de proceseigenaar en/of DG.

Datum rapport
17 maart 2020
Auteurs
Boogers, J., King, T., Koppen, J.
Auteur
King Tse, Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving (RWS, WVL), Jurgen Koppen, Jeroen Boogers, Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud (RWS, GPO)
Uitgever
RWS, WVL.
Annotatie
+ bijlage
2 dln.
Deel A: Hoofddocument
Deel B: Methodieken en Achtergrondinformatie
versie 3.0
Definitief
Documentnummer
898860