De Delta Natuurlijk : deelproject van het onderzoeksspoor Blauwe delta : bouwsteen voor de Integrale Visie Deltawateren

De mogelijkheden worden geschetst voor natuurwinst in het Deltagebied. De rapportage heeft daardoor een sectorale insteek. De Deltawateren worden hierbij zoveel mogelijk alséén functionele eenheid beschouwt. Deze studie levert een aantal bouwstenen aan voor nog op te stellen integrale toekomstscenario's voor de Deltawateren. Er is in deze verkennende fase dus bewust nog niet getracht bouwstenen samen te voegen tot uitgewerkte natuurscenario's. Wel is een eerste aanzet gemaakt voor een ecologisch beoordelingskader.

Datum rapport
1 januari 2001
Auteurs
Backx, J., Dijkers, C., Meij, V. van der, Slager, H., Tosserams, M.
Auteur
Ministerie van Verkeer en Waterstaat Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RWS, RIZA); M. Tosserams, V. van der Meij, C. Dijkers, H. Slager, J. Backx
Uitgever
Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RWS, RIZA).
Annotatie
81 p.
fig., tab.
(Verkenning Deltawateren)
(RIZA rapport ; 2001.016)
Onderzoek in opdracht van het Ministerie van verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Zeeland (RWS, ZL)
Met samenvatting
Met lit. opg.
ISBN 9036953693
Documentnummer
97231