Toegepaste statistiek in het waterbeheer

Gebundelde teksten over het onderwerp statistiek. Bij meetnetontwerp, interpretatie en de presentatie van gegevens is statistiek onmisbaar. De inhoud is het resultaat van een onderzoek binnen het RIZA en het RIKZ m.b.t. de toegepaste statistiek in het waterbeheer.

Datum rapport
1 januari 2003
Auteurs
Duin, R., Steenwijk, J. van
Auteur
Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RWS, RIZA); Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Kust en Zee (RWS, RIKZ); R. Duin, J....
Annotatie
ill.
Verschenen in de rubriek Informatie, H2O (2003)
Documentnummer
323354